loading
Bring people to your parks
mainpic
mainpic
mainpic
menu
Bring people to your parks
News

New BBQ Park Luzanky

17. 12. 2020

Thanks to the great interest in enviromental friendly BBQ, we have opened a second grillpoint for you in Lužánky Park. You can find it right next to the first BBQ.

Grillpoint Loučná nad Desnou

01. 09. 2020

New Grillpoint in Loučná Desnou will certainly enchant you. Come and sit on a flowering meadow and enjoy the view of the Jeseníky Mountains. Grillpoint can be booked in Tančírna.

Grillpoint Výstaviště, Prague

15. 05. 2020

Two new Grillpoints are waiting for you in the middle of the newly reconstructed multifunctional complex Výstaviště in the center of Prague. It simply lives in Výstaviště!

Grillpoint ZOO, Brno

18. 06. 2019

Make your visit to the Brno Zoo more pleasant with a good lunch and please your loved ones and your wallet. From today it is possible to use the public Grillpoint in the upper part of the ZOO Brno.

Grillpoint Lisen, Brno

19. 04. 2019

In the middle of the Brno is a housing estate Líšeň where is a paradise for children and adults. Come and try the new Grillpoint in the middle of a revitalized Líšeň park.

Grillpoint Main Point Pankrac, Prague

01. 08. 2018

On the rooftop terrace of the most environmentally friendly building of the world "Main Point Pankrác" in Prague we have built a new Grillpoint i n order to highlight it's environmentally friendly concept. More...

Grillpoint Park Nove Vratislavice, Liberec

27. 06. 2018

We have opened new Grillpoint at Park "Nové Vratislavice"! Hundreds of people enjoyed specialties from our Grillpoint on the opening day. Come and try it! ...more

Grillpoint Park Spilberk

06. 11. 2017

Try new Grillpoint at Park "Špilberk"  and enjoy a nice view over the centre of the city Brno.

Information about privacy

Prodávající:

Park BBQ s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČ: 05495920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 264651

Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která si vytvořila uživatelský účet na www.publicgrills.com  či www.parkbbq.cz

 

Prodávající provozuje online rezervační systém PublicGrills.com a internetový obchod ParkBBQ.cz na webových stránkách www.publicgrills.com a www.parkbbq.cz, Kupujícím poskytuje přístup k jeho využívání.

Prodávající je správcem osobních údajů uživatelů dle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. Nařízení.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen “Osobní údaje”).

Při vytvoření uživatelského účtu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vytvoření uživatelského účtu (jméno a kontaktní údaje). Účelem zpracování osobních údajů je vytvoření uživatelského účtu Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících z poskytnutí přístupu k užívání rezervačního systému PublicGrills.com či internetového obchodu ParkBBQ.cz, dále pak zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Oprávněným zájmem Prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Prodávající pro plnění Služeb využívá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových a hostingových služeb a souborových úložišť (osobní údaje mohou být ukládány v 3. zemích). Prodávající musí informovat Kupujícího o zapojení dalšího zpracovatele Osobních údajů a umožnit Kupujícímu vznést proti takovému zapojení námitky. Prodávající musí zajistit, aby všichni subdodavatelé v postavení zpracovatele osobních údajů plnili veškeré povinnosti na ochranu osobních údajů vycházející z Nařízení.

Prodávající ukládá osobní údaje Kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, nebude-li zákonem stanoveno jinak. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) Nařízení. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 Nařízení a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení.

Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit.

Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 Nařízení.

Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Kupující souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Kupující souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře při vytváření uživatelského účtu. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje Kupující, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu pokud to považuje za nutné.

Další informace týkající se těchto podmínek jsou k dispozici na info@parkbbq.cz nebo tel. čísle +(420) 735 776 773.

 

Poslední aktualizace podmínek: 22.5.2018

 Easy and fast operation in 3 steps!

1
Press the security button and wait until the grill heats up
2
Put the food on grill and enjoy
3
Clean up the grill after you use it
iconHead Office
Park BBQ s.r.o.
Ocelkova 643/20
198 00 Praha 9
Czech Republic
iconCustomer Center
Park BBQ s.r.o.
Rooseveltova 296
436 01 Litvínov
Czech Republic
icon+420 777 354 254
+420 608 111 030
iconinfo@parkbbq.cz
iconParkBBQ.cz
Do you have a tips for public grill?